Laks, sjøørret, ørret og røye

Stordalsvatnet er en innsjø som er ca 7 km lang og er 4,2 km². Stordalselva renner både inn og ut av vannet. Her kan du fiske laks, sjøørret, ørret og røye både fra land og fra båt. Det er mulig å leie båt både med og uten motor. Det er bygd gapahuker på begge sider av vannet og tilrettelagt for bevegelseshemmede på flere steder.

På vinteren er det attraktivt med isfiske. Da er det spesielt røye som er villig til å bite.