Sonekart Nedre Stordalselva

Nedre Stordalselva ligger mellom Frønes / Svalan og Stordalsvatnet. Valdet starter ved Mælan bru og går ca 2 km oppover og ender ca 500 meter nedenfor Stordalsvatnet. De siste 500 meter opp til Stordalsvatnet er ”Privat sone” hvor det ikke selges fiskekort.

På begge sider er det bygd fiskehytter i Støvelfossen og gapahuker andre steder i elva. Det er bygd vei langsetter elva på begge sider, men veien på søndre side er stengt ved bom.