Sonekart Øvre Stordalselva

Ca 18 km fiskestrekning. Strekningen er igjen inndelt i 9 soner. Her kan du fiske laks, sjøørret og ferskvannsørret.

Sone 1: Staven
Sone 2: By * Her selges ikke kort fra Stordalen elveeierlag
Sone 3: Gilde
Sone 4: Rømma
Sone 5: Moan
Sone 6: Årbogen
Sone 7: Forfot nedre
Sone 8: Forfot øvre
Sone 9: Stjern

x) Fiskekort selges ikke gjennom Stordalen Elveeierlag. Kontakt grunneier