Frønes - Svalan

800 mål overflate. Dette er et område som i 1932 ble definert som elv, til tross for at området for det meste er sjøvann. Grensen mot sjø går i en rett linje fra Holmstranda og over til Rotnes. Øvre grense går ca 70 meter nedenfor Mælan bru (skilt er satt opp for grensen).

Her kan man fiske både fra land og fra båt (med og uten motor).