Kjøp fiskekort!

Velkommen til laksefiske i
Norddalselva, Stordalselva og Stordalsvatnet!

Webkamera

Laksebørs

Nordalselva

Foto: Nordalselva – Eivind Hugdal

Statistikk

Fotogalleri 2021

Comments Box SVG iconsUsed for the like, share, comment, and reaction icons

Facebook Posts

Torsdag 4.juli fikk vi rapport om innsig av fisk gjennom fisketrappa i Støvelfossen, Stordalselva. Veldig mye sjøørret har passert telleren. ... Se merSe mindre

Torsdag 4.juli fikk vi rapport om innsig av fisk gjennom fisketrappa i Støvelfossen, Stordalselva. Veldig mye sjøørret har passert telleren.Image attachment

Oppdrettslaks er tatt i Støvelfossen idag 5.juli kl 1845. Den målte 5,7 kg og 77 cm lang. Den er mistenkelig lik bilder av laks fra Lerøy. Laksen blir sendt inn til Veterinærinstituttet for obduksjon og identifisering. ... Se merSe mindre

Oppdrettslaks er tatt i Støvelfossen idag 5.juli kl 1845. Den målte 5,7 kg og 77 cm lang. Den er mistenkelig lik bilder av laks fra Lerøy. Laksen blir sendt inn til Veterinærinstituttet for obduksjon og identifisering.

Kommentér på facebook

Lenge leve feskoppdrett🥲🥲. Derre ha vi da frøkta ferr læng sia. Korr e Mattilsynet hæn no? Dæm e da fort på pletten når et husdyr itj opprettholde morsjonskravet.. Da bli bonden straffet med kutt i tilskudd. Dæm e da ofte i media med å sei at dæm følge med oppdrettsnæringen mæn dæm tørr da ferr faan itj å sætt ned foten. E dæm kjøpt å betalt🥲…

Bare en ting å si TRIST

Bra den ble tatt opp😄

Styret for lakseelvene (SNL) hadde midtsesongevaluering torsdag 4.juli.

Hovedmålet gjennom en sesong er å oppnå gytebestandsmålet for hvert vassdrag. Det betyr at det må være nok fisk igjen i elva etter sesongen.

Pr 3.juli har elvene oppnådd 32% av gytebestandsmålet noe som er lavere enn tidligere år. Vi legger til grunn at det, på lik linje som i 2023, er sen innsig av laks til elvene. Med de ordinære fiskereglene er det pr 4. juli ca 55% sjanse for at vi oppnår gytebestandsmålet. Dette tallet er for lavt, og vi må derfor innføre restriksjoner.

Restriksjonene som ble innført 23. juni kl 1700 er gjeldende frem til 8. juli kl 1700.

Fra 8. juli kl 1700 innføres følgende restriksjoner:
1. En laks pr fisker, pr fiskedøgn, pr vassdrag
2. Laks over 65 cm skal gjenutsettes
3. Fiskekortsalget i begge elvene reduseres med 40%

Med disse restriksjonene mener SNL at vi senker fisketrykket og øker mulighetene såpass mye at vi kan oppnå gytebestandsmålet.

Vi håper dette er nok, men vi vil følge tett på utviklingen gjennom juli for eventuelt innføre nye restriksjoner i august.

SNL har inntrykk av, men forventer det også, at fiskere forholder seg til de restriksjonene som blir gitt. Skulle en fisker få en laks over 65 cm, men som er for skadet til å settes ut, skal den innleveres kjøkkenet ved Åfjord Helsesenter. Der får fiskeren kvittering på innlevert fangst. Ta bildet av kvitteringen og send den til 48011521.
... Se merSe mindre

Kommentér på facebook

Do I understand correctly, that the preservation period from 10:00-17:00 introduced on 24th of June is removed?

Så om man fisker en laks over 65cm å må levere den inn fordi den ikkje kan slippes i elva igjenn så xår du bare en kvitering på man har levert inn fangsten?? Fiskeren skal betale for å fiske mens andre skal ha fisken. Eller får fiskeren betalt for fisken som måtte bøte med livet??

Laks over 65 cm skal gjenutsettes, men hvis laksen er for skadet til å gjenutsettes, skal den leveres inn på kjøkkenet til Åfjord Helsesenter, mellom kl 0700-1500.

Der får du kvittering på innlevert laks. Ta bilde av kvitteringen og send bilde på sms til 48011521.
... Se merSe mindre

Vi ønsker å repetere fra MDs forskrift av 21.juni 2024 (gjelder fiske i sjøen):

På strekningen fra grensen mot Sverige i sør, til og med Trøndelag i nord, stanses fisket etter laks
med stang og håndsnøre med umiddelbar virkning og ut 2024.

LAKS ER FREDET I SJØEN!
... Se merSe mindre

SNL har idag igjen vært samlet og diskutert situasjonen om mangelfull innsig av laks som vi står overfor. Rapport pr 21.juni viser 221 laks gjennom fisketeller mot 351 laks samme tid i 2023 og 594 laks samme tid i 2022.

Vi var også i et møte med Miljødirektoratet og Norske Lakseelver hvor grunnlaget for MDs beslutning om å stenge 33 elver ble gjort kjent og bekymringene de har på lengre sikt.

SNL deler bekymringene og har besluttet følgende endringer/restriksjoner i hele Nordddalselva, og hele Stordalselva, gjeldende fra 25.juni kl 1700 til 8.juli kl 1700:
1. Max 1 laks pr fisker pr fiskedøgn, pr vassdrag.
2. Laks over 65 cm skal gjenutsettes.
3. Det innføres fredningstid for fiske etter laks kl 1000 - 1700 alle dager.

Mandag 8.juli skal SNL gjennomføre midtsesongevaluering. Nye restriksjoner kan bli innført. (Hvis midtsesongelvaluering skulle vært gjennomført idag, ville elvene bli stengt). Vi håper derfor at det kommer en mengde laks inn i våre elver de neste 14 dagene.

Det er beklagelig at vi står overfor denne situasjonen, men lokal forvaltning må ta ansvar, selv om årsaken ikke ligger i elvene. Vi ber alle laksefiskere om å ta det samme ansvaret, respektere og etterleve endringene og rapportere på evt brudd. Takk!
... Se merSe mindre

Kommentér på facebook

Hello, I also have a question - Is that allowed to fish from 17:00 to 10:00 (for exemple to catch a sea trout) or totally forbidden to fish during these hours ? Not clear for me because only speak french... 😅 Thank you

Flott at det gjøres tiltak. Som den optimisten jeg er, så håper jeg fortsatt at det skal komme flak på flak fremover nå😆. Innsiget har vært sent i åfjord før å. Noen lokale som vet om det har vært kilenøter i fjorden siste årene?

I have a question - do the bag and size limit concern only salmon or also other salmonides, for example sea trout (Sjøørret)

Styret for lakseelvene i Åfjord hadde tirsdag denne uken et møte hvor en av sakene var innsig av laks i elvene. Pr 12.juni er det mer innsig i 2024 enn samme tid i 2023, men vi er også bekymret for de erfaringene andre elver har så langt. Vi valgte å være tett på de neste ukene før midtsesongevaluering.

Vi har selvfølgelig registrert vedtaket fra Miljødirektoratet idag 21.juni, og tar det til etterretning. I første omgang blir ikke Norddalselva og Stordalselva berørt, men vi deler den bekymring som er gjort kjent.

Det blir et nytt møte i SNL mandag 24.juni. Der vil det på nytt bli diskutert evt tiltak i våre elver. Vi håper en rapport som viser innsig i elvene kommer før mandag som kan gi oss grunnlag for en god beslutning.

Budskapet vårt er at DET MÅ PÅREGNES AT DET BLIR INNFØRT RESTRIKSJONER OGSÅ I VÅRE ELVER DE NESTE UKENE.
... Se merSe mindre

Kommentér på facebook

Må forstås av alla , der har fotståelse til fremtida. Till sammans er at stå sammen om problemet .⚓️⚓️🛠🛠💪🏼💪🏼🦈

Hvordan følges det opp tiltak mot det egentlige problemet? miljostatus.miljodirektoratet.no/lakselus/

Last flere

– Laksefiske i Åfjord –

Velkommen til laksefiske i
Norddalselva, Stordalselva og Stordalsvatnet!

Webkamera

Laksebørs

Nordalselva

Statistikk

Fotogalleri 2021

Comments Box SVG iconsUsed for the like, share, comment, and reaction icons

Facebook Posts

Torsdag 4.juli fikk vi rapport om innsig av fisk gjennom fisketrappa i Støvelfossen, Stordalselva. Veldig mye sjøørret har passert telleren. ... Se merSe mindre

Torsdag 4.juli fikk vi rapport om innsig av fisk gjennom fisketrappa i Støvelfossen, Stordalselva. Veldig mye sjøørret har passert telleren.Image attachment

Oppdrettslaks er tatt i Støvelfossen idag 5.juli kl 1845. Den målte 5,7 kg og 77 cm lang. Den er mistenkelig lik bilder av laks fra Lerøy. Laksen blir sendt inn til Veterinærinstituttet for obduksjon og identifisering. ... Se merSe mindre

Oppdrettslaks er tatt i Støvelfossen idag 5.juli kl 1845. Den målte 5,7 kg og 77 cm lang. Den er mistenkelig lik bilder av laks fra Lerøy. Laksen blir sendt inn til Veterinærinstituttet for obduksjon og identifisering.

Kommentér på facebook

Lenge leve feskoppdrett🥲🥲. Derre ha vi da frøkta ferr læng sia. Korr e Mattilsynet hæn no? Dæm e da fort på pletten når et husdyr itj opprettholde morsjonskravet.. Da bli bonden straffet med kutt i tilskudd. Dæm e da ofte i media med å sei at dæm følge med oppdrettsnæringen mæn dæm tørr da ferr faan itj å sætt ned foten. E dæm kjøpt å betalt🥲…

Bare en ting å si TRIST

Bra den ble tatt opp😄

Styret for lakseelvene (SNL) hadde midtsesongevaluering torsdag 4.juli.

Hovedmålet gjennom en sesong er å oppnå gytebestandsmålet for hvert vassdrag. Det betyr at det må være nok fisk igjen i elva etter sesongen.

Pr 3.juli har elvene oppnådd 32% av gytebestandsmålet noe som er lavere enn tidligere år. Vi legger til grunn at det, på lik linje som i 2023, er sen innsig av laks til elvene. Med de ordinære fiskereglene er det pr 4. juli ca 55% sjanse for at vi oppnår gytebestandsmålet. Dette tallet er for lavt, og vi må derfor innføre restriksjoner.

Restriksjonene som ble innført 23. juni kl 1700 er gjeldende frem til 8. juli kl 1700.

Fra 8. juli kl 1700 innføres følgende restriksjoner:
1. En laks pr fisker, pr fiskedøgn, pr vassdrag
2. Laks over 65 cm skal gjenutsettes
3. Fiskekortsalget i begge elvene reduseres med 40%

Med disse restriksjonene mener SNL at vi senker fisketrykket og øker mulighetene såpass mye at vi kan oppnå gytebestandsmålet.

Vi håper dette er nok, men vi vil følge tett på utviklingen gjennom juli for eventuelt innføre nye restriksjoner i august.

SNL har inntrykk av, men forventer det også, at fiskere forholder seg til de restriksjonene som blir gitt. Skulle en fisker få en laks over 65 cm, men som er for skadet til å settes ut, skal den innleveres kjøkkenet ved Åfjord Helsesenter. Der får fiskeren kvittering på innlevert fangst. Ta bildet av kvitteringen og send den til 48011521.
... Se merSe mindre

Kommentér på facebook

Do I understand correctly, that the preservation period from 10:00-17:00 introduced on 24th of June is removed?

Så om man fisker en laks over 65cm å må levere den inn fordi den ikkje kan slippes i elva igjenn så xår du bare en kvitering på man har levert inn fangsten?? Fiskeren skal betale for å fiske mens andre skal ha fisken. Eller får fiskeren betalt for fisken som måtte bøte med livet??

Laks over 65 cm skal gjenutsettes, men hvis laksen er for skadet til å gjenutsettes, skal den leveres inn på kjøkkenet til Åfjord Helsesenter, mellom kl 0700-1500.

Der får du kvittering på innlevert laks. Ta bilde av kvitteringen og send bilde på sms til 48011521.
... Se merSe mindre

Vi ønsker å repetere fra MDs forskrift av 21.juni 2024 (gjelder fiske i sjøen):

På strekningen fra grensen mot Sverige i sør, til og med Trøndelag i nord, stanses fisket etter laks
med stang og håndsnøre med umiddelbar virkning og ut 2024.

LAKS ER FREDET I SJØEN!
... Se merSe mindre

SNL har idag igjen vært samlet og diskutert situasjonen om mangelfull innsig av laks som vi står overfor. Rapport pr 21.juni viser 221 laks gjennom fisketeller mot 351 laks samme tid i 2023 og 594 laks samme tid i 2022.

Vi var også i et møte med Miljødirektoratet og Norske Lakseelver hvor grunnlaget for MDs beslutning om å stenge 33 elver ble gjort kjent og bekymringene de har på lengre sikt.

SNL deler bekymringene og har besluttet følgende endringer/restriksjoner i hele Nordddalselva, og hele Stordalselva, gjeldende fra 25.juni kl 1700 til 8.juli kl 1700:
1. Max 1 laks pr fisker pr fiskedøgn, pr vassdrag.
2. Laks over 65 cm skal gjenutsettes.
3. Det innføres fredningstid for fiske etter laks kl 1000 - 1700 alle dager.

Mandag 8.juli skal SNL gjennomføre midtsesongevaluering. Nye restriksjoner kan bli innført. (Hvis midtsesongelvaluering skulle vært gjennomført idag, ville elvene bli stengt). Vi håper derfor at det kommer en mengde laks inn i våre elver de neste 14 dagene.

Det er beklagelig at vi står overfor denne situasjonen, men lokal forvaltning må ta ansvar, selv om årsaken ikke ligger i elvene. Vi ber alle laksefiskere om å ta det samme ansvaret, respektere og etterleve endringene og rapportere på evt brudd. Takk!
... Se merSe mindre

Kommentér på facebook

Hello, I also have a question - Is that allowed to fish from 17:00 to 10:00 (for exemple to catch a sea trout) or totally forbidden to fish during these hours ? Not clear for me because only speak french... 😅 Thank you

Flott at det gjøres tiltak. Som den optimisten jeg er, så håper jeg fortsatt at det skal komme flak på flak fremover nå😆. Innsiget har vært sent i åfjord før å. Noen lokale som vet om det har vært kilenøter i fjorden siste årene?

I have a question - do the bag and size limit concern only salmon or also other salmonides, for example sea trout (Sjøørret)

Styret for lakseelvene i Åfjord hadde tirsdag denne uken et møte hvor en av sakene var innsig av laks i elvene. Pr 12.juni er det mer innsig i 2024 enn samme tid i 2023, men vi er også bekymret for de erfaringene andre elver har så langt. Vi valgte å være tett på de neste ukene før midtsesongevaluering.

Vi har selvfølgelig registrert vedtaket fra Miljødirektoratet idag 21.juni, og tar det til etterretning. I første omgang blir ikke Norddalselva og Stordalselva berørt, men vi deler den bekymring som er gjort kjent.

Det blir et nytt møte i SNL mandag 24.juni. Der vil det på nytt bli diskutert evt tiltak i våre elver. Vi håper en rapport som viser innsig i elvene kommer før mandag som kan gi oss grunnlag for en god beslutning.

Budskapet vårt er at DET MÅ PÅREGNES AT DET BLIR INNFØRT RESTRIKSJONER OGSÅ I VÅRE ELVER DE NESTE UKENE.
... Se merSe mindre

Kommentér på facebook

Må forstås av alla , der har fotståelse til fremtida. Till sammans er at stå sammen om problemet .⚓️⚓️🛠🛠💪🏼💪🏼🦈

Hvordan følges det opp tiltak mot det egentlige problemet? miljostatus.miljodirektoratet.no/lakselus/

Last flere